Wat is SCVM?

De Stichting Certificering VBO Makelaars werd op 18 september 2001 opgericht, na afschaffing van de beŽdiging van makelaars en taxateurs. In plaats van de beŽdiging, werd in eerste instantie getracht ťťn certificeringsregeling voor makelaars op te stellen door de marktpartijen zelf. Door inschrijving van de makelaars/taxateurs in een gezamenlijk register zou het voor zowel de consument als de geldvertrekkende instanties eenvoudig zijn te controleren welke makelaars/taxateurs aan de kwaliteitseisen voldoen.

Er werd onderzocht of, en zo ja op welke wijze, er tot een certificeringsregeling voor makelaars zou kunnen worden gekomen. Een positief rapport leidde tot de oprichting van de branchebrede Stuurgroep Certificering Makelaars. In 2000 werd onder de ĎStichting Certificering Register Makelaarsí een Waarborgcommissie ingesteld. Naast de aanbieders van makelaarsdiensten, VBO, NVM en LMV hadden in deze commissie, Vereniging Eigen Huis, Contactorgaan Hypothecair Financiers en Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (NHG) zitting. Als adviserende organisaties namen de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie, VNO-NCW en MKB-Nederland aan de besprekingen deel.

Na langdurige onderhandelingen trokken NVM en LMV zich terug uit de Waarborgcommissie Register-Makelaar, teneinde een eigen certificeringsregeling op te zetten. Het beoogde resultaat; een branchebrede certificeringsregeling, bleek geen haalbare kaart te zijn. Makelaarsorganisatie VBO Makelaar heeft besloten om de plannen onverkort tot uitvoering te brengen, in samenwerking met certificerende instelling DNV.

Voor de registratie van gecertificeerde makelaars is aldus de SCVM opgericht. Onder deze stichting functioneert een nieuwe Waarborgcommissie waarin zowel vertegenwoordigers van aanbieders als afnemers van makelaarsdiensten zitting hebben, alsmede onafhankelijke deskundigen.

Het SCVM-Register wordt o.a. erkend door de Vereniging Eigen Huis (VEH), de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (verstrekker Nationale Hypotheek Garantie) en het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). Taxatierapporten worden door hypothecaire financiers erkend en het Register is openbaar (zie de button 'zoek SCVM makelaar'). De SCVM-makelaar is dus herkenbaar en vindbaar voor zijn klanten.

Inmiddels zijn meer dan 1000 makelaars/taxateurs in het SCVM-register opgenomen.
De klanten van deze makelaars kunnen eveneens beamen dat SCVM staat voor kwaliteit.